Najczęściej zadawane pytania

bilety elektroniczne (w tym niewykorzystane bilety) nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inne (regulamin).

należy wysłać na adres bilety@eskander.pl wiadomość mailową
zatytułowaną “Brak biletów” oraz dołączyć potwierdzenie przelewu.

Zgodnie z obowiązującym prawem, fakturę dla osoby prywatnej (bez NIP-u) można wystawić w ciągu 3-mc od daty zakupu.

Fakturę z NIP-em można wystawić w terminie do 15-tego dnia następującego po miesiącu w którym zostało złożone zamówienie.

Do zamówienia może być wystawiona wyłącznie jedna faktura.

Faktura może zostać wystawiona wyłącznie do całości zamówienia. Nie można zatem wystawić FV np. na 2 z 5 zakupionych biletów. 

Opcję wystawienia faktury zaznacza się w koszyku podczas rezerwacji biletów.

Jeśli nie zaznaczyłeś/aś opcji faktury podczas rezerwacji, a jest Ci potrzebna, niezwłocznie napisz do nas maila na adres bilety@eskander.pl i podaj numer zamówienia oraz dane do jej wystawienia.

Uczestnik imprezy do 16. roku życia może wejść na imprezę tylko pod opieką osoby pełnoletniej! Musi również w trakcie wydarzenia pozostawać pod jej stałą opieką. Osoby powyżej 16. roku życia, a nie mające ukończonych lat 18. muszą posiadać pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo w imprezie. Przy wejściu na imprezę muszą okazać oryginał zgody oraz dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość (np. legitymacja szkolna). 

Dzieci do lat 3 (z ważnym dokumentem potwierdzającym wiek) mogą uczestniczyć w wydarzeniach bez zakupionego biletu (na podstawie biletu opiekuna). W tym przypadku nie są jednak upoważnione do zajmowania osobnego miejsca siedzącego, a jedynie do pozostawania na kolanach rodziców podczas wydarzenia.

Z troską o środowisko i w poszanowaniu drzew, jeśli nie musisz, nie drukuj swojego biletu. Bilet możesz okazać do skanowania na ekranie telefonu (podgląd na kod kreskowy).
W celu przyspieszenia weryfikacji, każdy uczestnik powinien mieć przygotowany do okazania swój indywidualny bilet.

Jeśli nie znaleźli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. 

 

bilety@eskander.pl
+48 77 44 10 533

DO GÓRY